Lainaa ollaan valmiita ottamaan entistä enemmän

Ainakin jos tarkastellaan Finanssialan julkaisemaa tuoreinta pankkibarometria. Yritysten ja kotitalouksien luottojen kysyntä on korkeampaa kuin viime vuonna ja kahtakymmentä viimeisintä vuotta tarkastellessa, luottohalut ovat korkeimmillaan. Pankinjohtavat ovat vastanneet pankkibarometrikyselyssä arvioivansa kotitalouksien kysyvän lainaa ilman vakuutta tällä hetkellä viime vuotta enemmän ja lisäksi lainojen kysynnän odotetaan jatkuvan yhtä vilkkaana myös tämän vuoden alussa. Pankkibarometri kuvaa pankinjohtajien odotuksia ja tuorein barometri näyttää saldolukua 78. Tämä taas on korkein saldoluku, mitä on mitattu viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Yksikään barometriin vastanneista pankinjohtajista ei oleta, että luottojen kysyntä hiipuisi. Vuoden 2017 neljäs ja viimeinen pankkibarometrikysely (IV) tehtiin pankinjohtajille marras-joulukuun vaihteessa. Pankinjohtajien vastauksista on ilmennyt, että asuntolainojen kysynnän oletetaan vilkastuvan. Yrityksillä on taas tarvetta investoida ja näiden rahoittamiseen hankittujen lainojen arvioidaan kasvavan.

Kotitalouksilla on odotettavissa kiinnostuksen kasvua sijoittamista kohtaan

“Kotitaloudet ovat viime vuosien aikana kiinnostuneet erityisesti asuntosijoittamisesta. Asuntoihin sijoitetaan sekä suoraan että asuntorahastojen kautta hajautetusti.” toteaa Finanssialan analyytikko Elina Salminen pankkibarometrin tiedotteessa. Salminen jatkaa, että asuntosijoitukset on nähty kannattavana vaihtoehtona erityisesti nyt, kuin korkotulot ovat olleet mitättömiä. Asuntosijoittamisen riskitasoa arvioidaan yleisesti välimaastoon kun katsotaan osake- ja korkosijoituksia. Luonnollisesti asuntosijoittamisen kasvu heijastelee asuntoluottokannan kasvuun. Myös yritykset tulevat kysymään luottoa rahoittaakseen investointejaan, kerrotaan julkaistussa tiedotteessa. Tämä onkin johtanut siihen, ettei kukaan vastanneista pankinjohtajista oleta, että kysyntä laskisi ja luottokysynnän saldoluku on noussut, koko barometrin ilmestymisajan korkeimpaan lukemaan.

Mikä on pankkibarometri?

Pankkibarometri on Finanssialan neljännesvuosittain tehtävä kysely, jolla selvitetään pankinjohtajien odotuksia, sekä käsityksiä eri sijoitusmuotojen ja luotonkysynnän kehityksistä.